Advisory board 

Hos Advisory Nord ser vi ofte stor værdi i målrettede og tidsafgrænsede advisory board forløb, hvor der arbejdes på at løse en konkret udfordring eller udviklingsmulighed i din virksomhed - på den måde får du tilknyttet et målrettet board og får et helt konkret og direkte anvendeligt output til din virksomhed. Vi kalder det et strategisk advisory board.

Udbytter


Med et strategisk advisory board får du:
 • En hurtig og effektiv afklaring af handlemuligheder, der er centrale for din forretnings fremtid
 • En omkostningseffektiv vej til konkrete svar på spørgsmål, som du ikke selv kender svarene på
 • Kvalificeret og kompetent sparring centreret om DIN virksomheds muligheder
 • Sammensætning af et hold udvalgt specifikt med kompetencer til at belyse din situation fra forskellige relevante vinkler
 • Et uvildigt perspektiv på din problemstilling upåvirket af økonomiske interesser
 • Dit personlige rådgiverteam og et relevant og fremtidsorienteret netværk omkring din forretning

Noget for din virksomhed?

Et strategisk Advisory Board er en relevant metode til afklaring af ethvert udviklingspotentiale for din virksomhed, idet relevante og erfarne kompetencer udefra inddrages for at give dig vished om den nyudvikling, du kigger ind i. Det kan eksempelvis være hvis du med din virksomhed står overfor:
 • Identifikation af eller indtræden på nye markeder
 • Bæredygtig omstilling
 • Digital omstilling
 • Koncept- og forretningstilpasning som følge af ændringer i din omverden
 • Ændring af forretningsmodel
 • Udvikling af nye produkter- og services

Advisory Board forløbet

Planlægning

 • Definition af mål med advisory boardet
 • Rekruttering af relevante profiler til boardet
 • Planlægge advisory board forløb

Eksekvering

 • Afholdelse af advisory board møder. Typisk 3-5 møder af workshop-karakter.

Implementering

 • Konklusion på advisory boardet. Hvilke udviklingsveje er klarlagt og kan nu implementeres direkte i virksomheden?

Det får du:


Advisory Nord hjælper dig igennem hele processen med dit advisory board - fra definition af mål og frem til implementering af den nye strategi i din virksomhed.

Vi hjælper dig med
 • Definition af mål
 • Definition af profiler
 • Rekruttering af board
 • Koordinering af board
 • Tilrettelæggelse af progressiv proces
 • Tilrettelæggelse af workshops
 • Kontakt med og information til board
 • Praktisk planlægning 
 • Lokationer
 • Professionel facilitering
 • Opfølgende arbejde mellem møder
 • Opsamling af resultater