Der er i øjeblikket ingen åbne strategi kurser tilgængelige.

Kommende strategi kurser vil blive tilgængelige på denne side.


På Strategi Camp får du

Strategi Camp er et individuelt 3-måneders online forløb, der guider dig til at skabe en stærk og målrettet forretningsstrategi for at vækste din forretning.

Forløbet giver dig redskaber, som du kan bruge til at arbejde målrettet og effektivt mod dine mål - hele tiden med fuldt fokus på at udfolde din unikke kernekompetence og at tiltrække dine mest værdifulde kunder.

I forløbet får du hele 11 timers individuel rådgivning fordelt på 3 moduler og en opsamlende session. Du får en lang række workshopøvelser, som vi gennemgår sammen, og som danner rammer for din målrettede forretningsstrategi. Derudover får du øvelser, som du kan arbejde med hjemme mellem hvert modul for at gå yderligere i dybden med din strategi og plan.

Strategi camp er udviklet på baggrund af mere end 10 års arbejde med strategiarbejde og forretningsudvikling og bygger på erfaring fra både teoretisk undervisning og praktisk erfaring. 

Forløbet er skræddersyet til dig, der ønsker at skabe fokus og udvikle din forretning til et nyt niveau samtidig med, at du drifter din virksomhed.


Med et skarpt forretningsmæssigt fokus er det ultimative mål at gøre det muligt for dig at skabe en stærkere og mere rentabel forretning uden nødvendigvis at arbejde mere.

Forløbet er individuelt og som udgangspunkt online med mulighed for eventuelle fysiske møder efter aftale.
 

Strategi Camp opbygning

Forløbet består af 3 moduler bestående af 3 timers individuel rådgivning, workshop og øvelser. Herudover en 2 timers afsluttende session, som gør dig helt klar til at eksekvere på din forretningsstrategi.  

MODUL 1: IND TIL KERNEN!

Kerneydelse og kernekunde

På Modul 1 kommer vi helt ind til kernen af din forretning. Hvilken passion og hvilke kompetencer bygger din forretning på? Hvad er dit helt unikke værditilbud, som du brænder for og skal differentiere din forretning på?

De centrale mål defineres. 

På Modul 1 tager vi også hul på målgruppearbejdet med at definere den mest værdifulde kunde til din forretning og dine mål. 

MODUL 2: VÆRDIFULD STRUKTUR!

Produkter, forretningsmodel, afsætning

På modul 2 bliver vi helt konkrete på, hvordan dit værditilbud skal struktueres, sælges og formidles, så det giver maksimal værdi for både dig og dine kunder. 

Hvad er det, du skal kommunikere så klart - og i hvilke afsætningskanaler? 

Modul 2 bliver et intensivt arbejde på at sikre den bedste produkt- og prisstruktur og definere de mest værdifulde afsætningskanaler og -metoder. 

MODUL 3: GO GO GO!

Must win battles og handleplan

På modul 3 lægges den endelige handleplan. 
Hvad er det, du skal gøre for at nå dine ultimative mål? Hvilke konkrete handlinger skal der til, for at udvikle forretningen i den ønskede retning?

Vi definerer de centrale Must Win Battles og prioriterer de vigtigste indsatsområder nu og på længere sigte.

Herefter er du klar til at eksekvere din plan for at nå dine forretningsmål og drømme.

Strategi campen er for dig


Du har en lille eller mellemstor virksomhed, som du ønsker at vækste...

Optimalt at tjene mere ved at gøre mindre...

Måske er du ved at starte et nyt koncept eller at revurdere dit eksisterende fokus?

Din dagligdag er måske præget af, at du bruger det meste af din tid på at drifte din virksomhed, samtidig med at du forfølger de mange forskellige muligheder, som løbende opstår. Nogle gange går det godt, og du lander nogle gode ordrer og gode kunder - andre gange føler du din tid spildt, og du ender i en blindgyde eller må opfinde den dybe tallerken igen og igen, for at imødekomme dine forskellige kunders behov. 

Du ved, at der er mere at komme efter
- et større forretningspotentiale for dig at hente.

Vejen dertil finder vi på strategi campen!

På strategi campen


På strategi campen får du de bedste redskaber til at definere din vej til større forretningspotentialer.

Vi kommer bl.a. til at arbejde med din virksomheds unikke kernekompetence, din mest værdifulde kunde, dit målrettede produktsortiment, afsætning, gensalg og din handlingsplan.

Advisory Nord guider dig grundigt igennem forløbet, som ikke kræver nogen forberedelse fra din side inden camp-start.

Når campen starter, kickstarter vi sammen et forløb, hvor du - trin for trin - får mulighed for at arbejde systematisk med at afklare de forhold, som vil definere en mere målrettet forretningsstrategi for din virksomhed.

Campen er skræddersyet til at køre i fuldt samspil med normal virksomhedsdrift. Forløbet kører som udgangspunkt online, hvor du kan deltage let og effektivt og får materiale fremsendt på forhånd. 

Drømmer du om


...et mere skarpt koncept og fokus i din forretning?

...flere af de kunder, som giver dig størst arbejdsglæde og bedst økonomi?

...at kommunikere mere klart og tydeligt til din målgruppe?

...at slippe for at jagte enkeltkunder og i stedet lade kunderne komme lettere til dig?

...klarhed over, hvad dit næste træk skal være for at optimere din forretning, så du kan øge indtjeningen og samtidig lette dit arbejde?


Hvis du kan svare ja til blot et af ovenstående spørgsmål, så er denne strategi camp det helt rette for dig.

På strategi campen får du redskaberne til at gøre noget ved det.

Vil du gerne vide mere?

Kontakt mig via nedenstående formular for en uforpligtende drøftelse.  Jeg vil på hverdage besvare dig inden for 24 timer.